Untitled-3

SANDE

GARDSMUSEUM

Brukar og eigar av Sande dei siste 400 åra
Meir utfyllande omtale om dei enkelte familiane vil du finna i bygdeboka for Luster, band 3

1. Ole Sande (den eldste brukar me veit om) B(rukar) 1610 — 1641

2. Bjørn Teigen B 1641-1655

3. Bottolf Sande B 1655 — 1680

4. Jens Pederson Sande B 1680 — 1685

5. Erik Jørgensson Talle B 1685- 1698

6. Thomas Jørgensson Sande (bror til Erik) B 1698 — 1738

7. Torkild Thomasson Sande B 1738 — 1778

8. Thomas Torkildson Sande B 1778 — 1806

9. Torkild Thomasson Sande B 1806 — 1852. E(igar) 1852 — 1852 (Fyrste eigar)

10. Peder E Olson Steen E 1852 — 1854

11. Hans Christopherson Feigum E 1854 -1870

12. Helge Jensson Aspreim B 1865 — 1870. E 1870 — 1877

13. Jens Helgeson Sande E 1877 — 1892

14. Christopher Iverson Mørkrid E 1892 — 1898

15. Nils Rasmusson Sørheim B 1898 - 1915

16. Nils N Sørheim E 1898 -1974 B 1974 -1982

17. Atle Ørbeck Sørheim E 1974 — er fortsett eigar (2011)

a. Ole Martin Bakken B 1982 — 1998

b. Trygve Lerum B 1998 — er fortsett brukar (2011)

 

BuiltWithNOF
[Index] [Vegen til Sande] [Historia til garden] [Husmannsplassar] [Eigarar til garden] [Livet på Sande] [Nyttige lenkjer] [Bilete, arkiv] [Skulehefte] [Kontakt] [Sideoversikt]