Untitled-3

SANDE

GARDSMUSEUM

Jerven og Hagen.

Jerven - eller "Jervad’n" som det kallas lokalt var rydda som ein husmannsplass kort tid før 1800, og han var samanhangande i bruk fram til 1898 då dei siste som Ievde der fór til Amerika og plassen gjekk attende til hovudbruket. I alt var det 4 familiar som budde i Jerven (Jervad’n) i Iøpet av dei åra det var busetting på plassen.I 2011 vart det satt opp eit lite hus - eit anneks - på dei gamle tuftene til stovehuset i Jerven.

Hagen - den andre husmannsplassen ligg lenger ut - forbi den andre Sandegarden, mot grensa til Leri -gardane. Det Iigg attmed vegen i eit skogområde som blei Iiggjande til denne garden etter delinga i 1875. Hagen vart rydda kring 1852, og det budde i alt 6 familiar der fram til 1950 då det blei fråflytta. Denne plassen er nå utskilt frå Sande, og nyttast til feriebustad for ei grein av familien på Sande.

Hagen

Hagen

Jerven

Jerven

BuiltWithNOF
[Index] [Vegen til Sande] [Historia til garden] [Husmannsplassar] [Eigarar til garden] [Livet på Sande] [Nyttige lenkjer] [Bilete, arkiv] [Skulehefte] [Kontakt] [Sideoversikt]