Untitled-3

SANDE

GARDSMUSEUM

Kva produserte dei på Sande?                                                                          

Sande har i dag ca 22 dekar (da) dyrka mark og ca 160 da. produktiv skog/beitemark, samt noko anna utmark, steinur o.l. (ca 600 da.). Delar av det som no er beitemark (Bøen), var fram til 1970 slåttemark.

Vi har teke utgangspunkt i produksjonen i 1945, som var om lag dette: 3-5 mjølkekyr og 2-4 ungdyr/kalvar, 35 - 40 vinterfóra geiter, 20 vinterfóra sau, ein del sølv- og blårev, 1 hest, 2 grisar og nokre høns, gras (høy) og lauv tilstrekkelig for å fòre dyra gjennom vinteren,  poteter (mat/fór til folk og dyr) og kålrot/fôrbete,  ca 50 epletre, bær av ymse slag – mest bringebær, noko korn (kveite og bygg) og noko  tobakk.

BuiltWithNOF
[Index] [Vegen til Sande] [Historia til garden] [Livet på Sande] [Gardsarbeid] [Døgnrytmen] [Produksjon] [Nyttige lenkjer] [Bilete, arkiv] [Skulehefte] [Kontakt] [Sideoversikt]