Untitled-3

SANDE

GARDSMUSEUM

Sande ligg på søraustsida av Lustrafjorden, om lag 9 km frå Skjolden og har vorte drive som sjølvstendig gardsbruk sidan om lag år 1300 . Slekta til den som no er eigar, kjøpte garden i 1898. Etter at dei førre eigarane, Kaia og Nils Sørheim, som var utan eigne born, blei for gamle til å driva sjølve  førde dei garden over til brorsonen.

 

sande-8-aug-2010_2

Sjå kart for kor garden ligg

BuiltWithNOF
[Index] [Vegen til Sande] [Vitjing  til museet] [Historia til garden] [Livet på Sande] [Nyttige lenkjer] [Bilete, arkiv] [Skulehefte] [Kontakt] [Sideoversikt]