Untitled-3

SANDE

GARDSMUSEUM

2011-06-19_1451
Placeholder  Image DSC00829

Med støtte frå Luster kommune, Kulturminnefondet og UNI- stiftelsen har no driftsbygningen vorte rehabilitert og ført attende til slik den var i 1950 - 60-åra.

Samstundes er gards- og hushaldsreiskapar som er funne på garden stilte ut og forma til eit gardsmuseum. Denne samlinga og heile gardsmuseet vert og teke i bruk som eit opplegg innanfor "Den Kulturelle SkuIesekken" i Luster kommune. Vi har laga eit eige hefte til bruk i “Den Kulturelle Skulesekken” som du finn under “Skulehefte” i denne heimesida.

- Sande, april 2011-

Atle Ørbeck Sørheim

 

BuiltWithNOF
[Index] [Vegen til Sande] [Historia til garden] [Livet på Sande] [Nyttige lenkjer] [Bilete, arkiv] [Skulehefte] [Kontakt] [Sideoversikt]